PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
Království perníku

Třídění vín pro laiky [ Vinařství ]

Třídění vín prolaiky

Vína jsou tříděna podle dvou hlavních norem:
- podle zákona 115/95 Sb.
- podle O.I.V. (O.I.V. organizace se sídlem v Paříži, mezinárodní třídění vín. Třídění se používá například pro mezinárodní konkurzy vín ...)


Třídění vín podle zákona 115/95 Sb

Révové víno stolní smí být vyráběno pouze z hroznů, které dosáhly nejméně 11o NM nebo z révového vína z dovozu. Pokud je révové víno stolní označeno jako české nebo moravské, nesmí mít více než 15% vín jiné produkce. Nesmí být označeno názvem odrůdy a názvem oblasti.

Révové víno jakostní
smí být uváděno na trh jako:
- známkové révové víno jakostní
- odrůdové révové víno jakostní

Známkové révové víno jakostní smí být vyráběno jakostní úpravou z odrůdových révových vín jakostních a musí mít stálou jakost.
Odrůdové révové víno jakostní musí být vyráběno jen z odrůd registrovaných ve Státní odrůdové knize, které dosáhly nejméně 15 o NM nebo úpravou odrůdového révového vína z dovozu.
Při použití hroznů nebo révového vína z dovozu v podílu nad 50%, musí být uveden stát, odkud hrozny nebo víno bylo dovezeno. Příměs jiné odrůdy nesmí být vyšší než 15% . Tato vína musí být vyráběna technologickým postupem, schváleným ČZPI, musí se vést veškeré záznamy o výrobě.

Révové víno s přívlastkem smí být vyráběno pouze ve třech druzích a to jako kabinet, pozdní sběr a výběr z hroznů odrůd révy vinné domácí produkce podle podmínek, stanovených zvláštním předpisem. Révové víno s přívlastkem musí obsahovat nejméně 90% označené odrůdy a musí nést přesné označení vinařské oblasti a vinařské obce, v níž byly hrozny vypěstovány.
Druh kabinet je dovoleno vyrábět jen z hroznů, které dosáhly nejméně 19 o NM cukernatosti.
Druh pozdní sběr je dovoleno vyrábět jen z hroznů, které dosáhly nejméně 21 o NM cukernatosti.
Druh výběr z hroznů může být vyráběn jen z hroznů, které dosáhly nejméně 24 o NM cukernatosti.
Výrobce, který hodlá vyrábět révová vína s přívlastkem je povinen požádat důvěrníka ČZPI o ověření původu odrůdy, cukernatosti a hmotnosti hroznů.

Podle barvy jsou vína tříděna na:

červená vína
vyráběná z hroznů modrých odrůd, nakvášením nebo tepelným zpracováním nebo z barvířek mohou vzniknout i bez nakvášení.
růžová vína (rosé)
se vyrábí z červených hroznů, které mají nedostatek barviva, nebo z modrých hroznů bez nakvášení
klarety jsou téměř bílá vína, která vznikají z modrých odrůd rychlým a šetrným lisováním.
bílá vína vznikají z hroznů odrůd od zelené barvy po růžovou až červenou.


Podle obsahu cukru se révové víno třídí na :

víno přírodní suché
které obsahuje do 4 g.l-1 cukru nebo nejvýše 9 g.l-1 , pokud veškeré titrovatelné kyseliny nejsou o více než o 2 g.l-1 nižší než obsah cukru.
U vín šumivých nebo perlivých suchá vína mají do 15 g.l-1 cukru.

přírodní víno polosuché
má obsah cukru 4,l až 12 g.l-1 cukru nebo 4,1 až 18 g.l-1 cukru, pokud kyselost vyhovuje požadavku jako u suchých vín.
Šumivá a perlivá vína mají obsah cukru v rozmezí 15,1 až 40 g.l-1 .

přírodní víno polosladké má obsah cukrů do 45 g.l-1 .
Šumivá vína a perlivá vína mají obsah cukru v rozmezí 40,1 až 80 g.l-1 .
přírodní víno sladké má obsah cukru nejméně 45 g.l-1 , vína šumivá a perlivá více než 80g.l-1 .


Podle způsobu technologického zpracováníse víno třídí a označuje jako:

révové víno šumivé (sekt)
se připravuje z přírodního vína sekundárním kvašením pod uzávěrem v láhvích nebo v tancích a vykazují přetlak nejméně 0,3 MPa v hotovém výrobku

révové víno perlivé je uměle nasyceno oxidem uhličitým a vykazuje přetlak od 0,1 do 0,3 MPa v hotovém výrobku

révové víno dezertní obsahuje kromě révového vína další složky jako jsou jemný rafinovaný líh nebo vinný destilát, rafinovaný cukr nebo zahuštěný mošt

révové víno dezertní kořeněné (vermut)
je révové víno s přísadou líhu, koření nebo výluhů z koření a cukr
víno nízkoalkoholické je vyrobeno z révového vína , obsah alkoholu u něj nepřesahuje 6 %obj.

víno odalkoholizované
je vyrobeno z révového vína , u něhož byl vhodným způsobem snížen alkohol na 0,5 %obj.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.vina.cz

Typ záznamu: Vinařství
AKTUALIZACE: uživatel č. 705 org. 56, 16.03.2004 v 11:58 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®