PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
Království perníku

Bzenecká vinohradnická společnost, spol. s r. o. [ Vinařský podnik či producent ]

Bzenecká vinohradnická společnost, spol. s r. o.

Historie a současnost společnosti

1. Historie

Bzenecká vinohradnická společnost, s. r. o. byla založena dne 2.6.1994. Jejími zakladateli a společníky bylo zdejší zemědělské družstvo Svornost Bzenec a akciová společnost Víno Bzenec s podílem 66 %, respektive 34 %. Cílem zakladatelů bylo udržet stávající vinice (rozloha 80 ha) a zabránit jejich likvidaci ve Bzenci a blízkém okolí (Syrovín, Žeravice, Domanín). Tyto byly i díky nízkým výkupním cenám a nízké produkci nerentabilní. Spojením producenta suroviny a jejího zpracovatele sledovaly zakladatelské subjekty právě tento cíl. Společnost formou záloh na dodávky hroznů kryla své provozní náklady a díky smlouvě na dodávku celé produkce měla zajištěn stabilní odbyt. Zemědělské družstvo dostávalo z pronajatých vinic nájemné ve výši odpisů, čímž eliminovalo případný dopad ztráty do svého hospodářského výsledku. Akciová společnost Víno Bzenec měla garantován přísun suroviny za pevné smluvní ceny. Od roku 1996 převzala Bzenecká vinohradnická společnost i zaměstnance, které si do té doby od ZD pouze najímala, postupně odkoupila i stroje a zařízení a část budov v areálu farmy Háj, kde dnes sídlí.

Tím jak se zdejší ZD Svornost dostávalo do finanční krize, odprodalo svůj podíl několika fyzickým osobám a nově vznikající akciové společnosti Svornost Těmice. Tyto nové subjekty však do naší společnosti nepřinesly kapitál tolik potřebný pro její další rozvoj. Byly jen pasivními majiteli. Nevysazovaly se nové vinice, stávající postupně stárly a ztrácely i díky minimalizaci nákladů na jejich obdělávání produktivnost.

Počátkem roku 1999 se situace dramaticky vyhrotila poté, co akciová společnost Víno Bzenec odmítla poskytovat zálohy na dodávku suroviny a svůj 34 % podíl prodala a. s. Svornost Těmice. Po jednáních se do další činnosti naší společnosti, nyní již zcela paralyzované, vložila firma Bohemia Sekt, a. s., která vykoupila v průběhu května až listopadu 1999 všechny podíly, nakoupila 13,5 ha půdy a zahájila výsadbu nových vinic.

Nový majitel inicioval zpracování velkolepé koncepce rozvoje společnosti až do roku 2005.
Součástí plánu rozvoje se stalo:

vykoupení všech vinic od zdejšího ZD Svornost Bzenec
nákup více jak 70 ha půdy v kvalitních vinařských tratích
odkoupení celého areálu bývalé farmy Háj
nakoupení špičkové techniky (traktory Fendt, nářadí, stroje)
navýšení základního jmění z 0,5 mil. Kč na 14 mil. Kč.


2. Popis oblasti

Naše firma leží v Bzenecké vinohradnické oblasti, která je součástí Dolnomoravského úvalu, kde se soustřeďuje převážná část vinařské produkce České republiky. Průměrné roční teploty zde dosahují hodnot 9 - 10 o C, nastupují již 12. dubna a končí až 18. října. Průměrné denní teploty vyšší než 15 o C trvají až 130 dnů v roce.

Geologické poměry, klimatické podmínky a výborná orientace vinařských tratí vytvářejí optimální podmínky pro pěstování révy vinné. Z naší produkce se vyrábějí vína severního typu, extraktivní s vyšším obsahem pikantních kyselin a jemných charakteristických buketů.

Vinice jsou založeny na svazích s jihozápadní expozicí, na půdách hlinito-písčitých. Průměrné roční srážky dosahují úrovně 580 - 700 mm. V těchto podmínkách dosahuje Ryzlink rýnský a Rulandské bílé výraznějších znaků kvality než ve své původní vlasti.

Jednotlivé vinice a jejich části mají svá pojmenování, která se tradují z pokolení na pokolení. Tak naše společnost hospodaří v tratích Horní, Prostřední a Zadní Hora, Hašneky, Klíny, Slavíky a Svatojánka ve Bzenci. V Domaníně v trati Rybníček, v Žeravicích v tratích s názvy Pešty, Utěšené a Hradiska. V Syrovíně pak ve Staré Hoře, Lůčkách, Nad Lysinami a v Dílech od Žeravic. Vinné hory se táhnou od úpatí do svahů a v šíři od východu k západu. Všem vévodí tratě zvané Horní Hory, Staré Hory a Zadní Hory. Která z hor či tratí (archaický název pro vinici či vinohrad) je nejlepší? Všechny se vystavují slunci a jedna zapadá do druhé. Zde si můžete nejlépe ověřit pravdivost věty "...všude, kde člověk vysadil révu vinnou, změnil tvář krajiny ve svůj i její prospěch".


3. Současnost

Bzenecká vinohradnická společnost od vstupu firmy Bohemia Sekt v roce 1999 prožívá mohutný rozvoj, který lze doložit i konkrétními čísly :

1) produkce hroznů

sklizeň v q %
1998 2.763,12 100,00
1999 2.966,48 107,36
2000 3.678,00 133,11
2001 3.844,00 139,12

Produkce hroznů ve stávajících plodných vinicích vzrostla o téměř 40 % díky kvalitnímu obdělávání a dobré ochraně proti chorobám.

2) výsadba vinic - je pro naši společnost rozhodující a přímo existenční záležitost

Díky podpoře ze strany Bohemia Sekt se podařilo shromáždit téměř 32 milionů Kč, které byly investovány do výsadby 62,5 ha nových vinic. Bez této podpory by byl celý projekt zcela nereálný.
Po dosažení plné plodnosti nových vinic (rok 2005) bude naše společnost produkovat 900.000 až 1.000.000 kg hroznů ročně. Tím se produkce kvalitní suroviny zvedne na trojnásobek.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Bzenecká vinohradnická společnost, spol. s r. o.
Podhájí 421
696 81 Bzenec
Czechia (CZ)

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bohSEKT.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 03.05.2004 v 21:05 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®