PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
Království perníku

Třebíč, židovská čtvť a bazilika sv. Prokopa [ Památka UNESCO ]

Soubor židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa v Třebíči je kromě jedinečných architektonických a urbanistických hodnot i unikátním příkladem blízkého soužití křesťanské a židovské kultury od středověku do 20. století. Bazilika sv. Prokopa byla vystavěna v polovině 13. století v přechodném románsko-gotickém stylu. Chrám patří mezi klenoty stavebního umění a svou historií je úzce spjat s benediktinským opatstvím, založeným v roce 1101 přemyslovskými knížaty Oldřichem Brněnským a Litoldem Znojemským. Kompletně zachovalý půdorys Židovské čtvrti s více než 120 domy a úzkými uličkami představuje původní rozsah ghetta vzniklého na území sevřeném řekou Jihlavou a návrším Hrádek. K Židovské čtvrti patří i rozsáhlý hřbitov s 11.000 hroby a 3.000 kamennými náhrobky.


Do 19. století vstoupilo židovské město s 1170 obyvateli - v té době bylo největší na Moravě. Částečné uvolnění přinesl až revoluční rok 1848, kdy Židé nabyli plná občanská práva a mohli se volně pohybovat. Židé se začali stěhovat do lepších domů nejen ve městě, ale odcházeli za lepšími ekonomickými podmínkami do Brna, Jihlavy, Vídně... V Třebíči ghetto začali osídlovat křesťané a postupně se z něj stávala dělnická čtvrť. Konečnou tečku za historií židovské obce udělala 2. světová válka. Nacisté odvezli z Třebíče do koncentračních táborů 281 Židů. Pouze 10 jich přežilo, ale ti již neměli dost sil opět oživit komunitu.
Jako hmotná připomínka dlouhé a bohaté historie židovské obce v Třebíči nám zůstalo ghetto, které se řadí mezi urbanisticky nejzachovalejší v Evropě. Do dnešní doby se zachovaly dvě synagogy a celkem 123 více či méně zachovalých staveb.

Při své procházce městem neopomeňte návštěvu židovského hřbitova, jednoho z největších v ČR. Přijměte pozvánku na prohlídku stálé výstavy v Zadní synagoze, kterou tvoří dvě vzájemně se doplňující části. V šesti prosklených vitrínách se nachází takřka 60 předmětů z depozitáře pražského Židovského muzea. Vystavené předměty se tak vracejí po více než půl století do Třebíče, odkud byly do Prahy převezeny po nacistickém holocaustu. Jedná se o hmotné doklady občanského a náboženského života našich dávných židovských spoluobčanů. Druhá část výstavy, umístěná na 11 nástěnných panelech, dokumentuje dlouhý vývoj židovské obce až do současných dní. Dostatečný prostor je věnován i zdokumentování vývoje posledních deseti let, která měla na současnou podobu židovské čtvrti zásadní vliv.


Rozhodnutí id.č.: 2003000
Název rozhodnutí: Report of the 27th Session of the Commitee, Paříž, Francie, 3.7.2003
Rok: 2003
Obsah: The Jewish Quarter and St Procopius' Basilica in Třebíč.


Číslo rejstříku uz Název okresu Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ

39500 / 7-3103 S Třebíč Třebíč Podklášteří čp.1 zámek - býv. klášter s bazilikou sv. Prokopa M
50818 / 7-8989 P Třebíč Třebíč Podklášteří čp.22 židovský dům Žerotínovo nám. 14 M
41941 / 7-3164 S Třebíč Třebíč Zámostí židovský hřbitov M
50819 / 7-8989 P Třebíč Třebíč Zámostí čp.29 židovský dům Leopolda Pokorného 42 M
50820 / 7-8989 P Třebíč Třebíč Zámostí čp.43 židovský dům Subakova 3 M
50821 / 7-8989 P Třebíč Třebíč Zámostí čp.49 židovský dům Leopolda Pokorného 35 M
50822 / 7-8989 P Třebíč Třebíč Zámostí čp.88 židovský dům V mezírce, Blahoslavova 1 M
50823 / 7-8989 P Třebíč Třebíč Zámostí čp.98 židovský dům Blahoslavova, Tiché nám. 10 M
50824 / 7-8989 P Třebíč Třebíč Zámostí čp.? synagoga přední židovská čtvrť M

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.UNESCO.cz

Typ záznamu: Památka UNESCO
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 11.10.2004 v 09:35 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®