PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
Království perníku

Chráněná krajinná oblast Český ráj [ Chráněná krajinná oblast ]

Českým rájem byla v druhé polovině devatenáctého století nazvána krajina, kde jsou přírodní hodnoty umocněny historickými památkami.

Člověk zdejší kraj přetváří již mnoho tisíc let, jeho působení je však v relativní rovnováze s přírodou.

Chráněná krajinná oblast Český ráj byla vyhlášena jako první CHKO v naší republice v roce 1955 v okresech Semily, Mladá Boleslav a Jičín.
Jejím posláním je ochrana geomorfologických hodnot, zachování typického vzhledu krajiny a udržení celkové biologické rozmanitosti.

Oblast je tvořena především kvádrovými pískovci, které zde byly uloženy v druhohorách na okrajích tehdejšího moře.
Současná podoba skalních útvarů je výsledkem dlouhotrvajícího působení sil z nitra Země a trvalé erozní činnosti. Skalní města a vrchy třetihorního vulkanického původu jsou základem jedinečnosti území.

K zajímavým prvkům skalních měst patří jeskyně, pseudozávrty, skalní brány a okna. Symbolem kraje jsou tvarově unikátní Trosky se zříceninou hradu.

Rostlinná a živočišná říše je zastoupena převážně druhy skalních měst a mokřadů a to i přes velkou rozmanitost přírodních stanovišť. Druhovou pestrost organismů obohacují horské i teplomilné druhy.

K Vaší návštěvě doporučujeme Trosky s překrásným výhledem nejen na krajinu Českého ráje, dále Hruboskalské skalní město, Příhrazské skály, okolí hradu Kosti nebo Podtrosecká údolí.

Nejzajímavější místa oblasti jsou vybavena informačními panely.

Základní údaje

Numerický kód oblasti: 63
Rozloha: 92 km2
Geografická orientace: 50° 29´- 50° 35´ N, 15° 02´ - 15° 15´E
Nadmořská výška: 238 (Žabakor)- 488 m (Trosky)
Vyhlášení: výnosem MK ČSR č.j. 70 261/1954
Zvláštní ochrana: 12 maloplošných zvláště chráněných území
Rozloha MCHU: 1101 ha

Další informace

Sezónně funguje informační středisko na terénní stanici Bukovina v Arboretu u Hrubé Skály.
Pro návštěvníky je od roku 1998 zaveden naučně informační systém, sestávající z:
- Velkoplošných panelů s mapou, vícejazyčným informačním textem a pokyny pro návštěvníky umisťovaných u nástupních míst do oblasti
- Maloplošných informačních textů u význačných a zajímavých bodů oblasti (zakresleny na mapách velkoplošných tabulí) - nahrazuje naučné stezky (dosud ponechána naučná stezka údolí Plakánek) Informačních textů u maloplošných chráněných území
- Pokynů pro horolezce u nástupů k atraktivním věžím
Výstražné tabulky, upozorňující na omezení vstupu především kvůli erozi strmých písčitých svahů, a upozorňujících cykloturisty na cestách, které jsou buď nevhodné nebo je na nich cyklistika v rozporu se zákony.

Pro cyklisty je v oblasti vyznačena síť cykloturistických tras vedle již tradičních cest pro pěší. Tyto trasy jsou vedeny po lesních a polních cestách a po v oblasti převládajících silnicích 3 třídy, se slabým provozem. Pásové značky pro cykloturistiku o rozměrech 14 x 14 cm mají žluté rámování, pro pěší o rozměrech 10 x 10 cm bílé. Pěší trasy nejsou obecně vhodné pro cykloturistiku. provozování cykloturistiky na nevhodných cestách je vedle celkově vysoké návštěvnosti jedním z faktorů poškozujících cesty a půdní pokryv.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Správa CHKO Český ráj
Dvořákova 294
511 01 Turnov
Česko (CZ)
tel: (+420) 481 322 292
(+420) 481 321 900
fax: (+420) 481 321 578

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cesraj.chkocr.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 06.08.2004 v 17:38 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®