PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR

Přírodní rezervace Machová

Machová (přírodní rezervace, 112 ha) - území květnatých luk, lemů a močálů na severním svahu vrchu Machová (579 m), 3 km jižně od Javorníku. Rostou zde nejen různé plané orchideje, jako vstavač mužský a pětiprstka žežulník, ale i kosatec sibiřský a hvozdík pyšný. Významným prvkem je svahové prameniště se vzácnými mechy, vrbou rozmarýnolistou a orchidejemi kruštíkem bahenním, prstnatcem pleťovým a májovým. Vyskytují se zde vzácní motýli žluťásek barvoměnný, perleťovec dvouřadý a ohniváček černočárný. Jazevčí (národní přírodní rezervace, 99 ha) - na jižním svahu údolí Jamného potoka mezí Javorníkem a Suchovskými Mlýny. Na loukách se solitérními stromy lze najít spoustu chráněných rostlin, např. orchideje, rudohlávek jehlancovitý, prostnatec bezový, prostnatec plamatý, hvozdík pyšný, mečík obecný, zvonek jelení a sněženku. Ze vzácnějších ptáků zde hnízdí strnad luční; pěnice vlašská, chřástal polní a křepelka polní. K významnějším druhům motýlů patří okáč jílkový.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 11.08.2003 v 13:01 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®