PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR

Přírodní rezervace Jalovcová stráň

PR Jalovcová stráň u Nedašova (30.5.2001)
PR Jalovcová stráň u Nedašova (30.5.2001)
Základní údaje: PR Jalovcová stráň se Rozkládá 1,5 km V od obce Nedašov na Valašskokloboucku. Výměra 8,6354 ha, nadm. výška 590 - 620 m, k.ú. Nedašov.

Motiv ochrany: Nejzachovalejší a nejrozsáhlejší jalovcová pastvina této oblasti. Výslunná stráň s jižní a jihozápadní expozicí je značně členitá, nerovná, s četnými pramennými vývěry. V horní části je ohraničena bukovým lesem, na spodním okraji vede polní cesta. Po celé ploše se hojně vyskytuje jalovec obecný (Juniperus communis), který zde vytváří rozsáhlé, nepravidelné porosty. Tento typický průvodce suchých pastvin byl na Valašsku v minulosti poměrně hojně rozšířen, v posledních letech však v důsledku pozemkových úprav a zalesňování je na ústupu.

Botanika: Květena území je velmi rozmanitá. Střídají se zde společenstva suchých pastvin se společenstvy mokřadů s řadou ohrožených, chráněných a pro severní část Bílých Karpat významných rostlinných druhů.

Z typických zástupců suchých luk a pastvin lze uvést např. černohlávek obecný (Prunella vulgaris), zběhovec lesní (Ajuga genevensis), mochna nátržník (Potentilla erecta), vítod chocholatý (Polygala comosa), vítod obecný (Polygala vulgaris), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), jetel luční (Trifolium pratense), jetel bledožlutý (Trifolium ochroleucon), světlík tuhý (Euphrasia stricta), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), kokrhel menší (Rhinanthus minor), lneček luční (Cathartolinum catharticum), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), řebříček obecný (Achillea millefolium), z trav tomku vonnou (Antoxanthum odoratum), třeslici prostřední (Briza media), srhu laločnatou (Dactylis glomerata). K druhům významným pro oblast patří podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum) a jiné. V části území se nacházejí i porosty smilky tuhé (Nardus stricta), vřes obecný (Calluna vulgaris), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica) a jiné, pro Bílé Karpaty vzácné druhy.

Z druhů zvláště chráněných, ohrožených a vyžadujících pozornost zde roste trličník brvitý (Gentianopsis ciliata), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), orlíček obecný (Aguilegia vulgaris), prvosenka jarní (Primula veris). Orchideovité rostliny zastupuje prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), vstavač mužský (Orchis mascula), vstavač obecný (Orchis morio), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a bradáček vejčitý (Listera ovata).

Svahová prameniště a mokřady jsou nápadné zejména v době květu suchopýru. Hojný je suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), bohaté je společenstvo mokřadních druhů ostřic (Carex). Vedle běžných druhů provázejících mokřady a prameniště je poměrně hojný prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a kruštík bahenní (Epipactis palustris).

Management, ohrožení, návrhy opatření: PR Jalovcová stráň je území hodnotné nejen po stránce botanické, ale i po stránce ekologické a estetické. Vysoká krajinářská hodnota daná především bohatým porostem jalovce je svým způsobem v severní části Bílých Karpat a v celém zlínském okrese ojedinělá. V posledních letech zde byly uskutečněny biotechnické zásahy, především odstranění keřového náletu.
PR Jalovcová stráň u Nedašova (30.5.2001)
PR Jalovcová stráň u Nedašova (30.5.2001)

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 11.03.2010 v 09:09 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®