PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR

Přírodní památka U Petrůvky

Pastvina na levém břehu levostranného přítoku Olšavy, 0,5 km od Petrůvky.
Krajinářsky hodnotné členité a svažité území s výskytem vstavače obecného.

K.ú.: Petrůvka
Výměra: 2,27 ha
Nadm. výška:360-400 m
Vyhlášeno: 1982

Geologie - Zlínské souvrství račanské jednotky magurského flyše, v němž se střídají slínovce a vápnité pískovce, převážně glaukonitické - vsetínské vrstvy (svrchní eocén). PP představuje horní část údolního svahu až údolního uzávěru levého přítoku Luhačovického potoka. Směrem nahoru
přechází svah do vrcholových částí širokého plochého hřbetu. Půdním typem
je kambizem typická, střední zrnitosti na zamokřených místech i kambizem
pseudoglejová.

Květena - V mezofilní luční vegetaci se nacházejí roztroušené keře jalovce obecného (Juniperus communis), růže šípkové (Rosa canina), hlohu obecného (Crataegus laevigata) a javoru babyky (Acer campestre). Vedle běžnějších lučních druhů se zde dochovala bohatá populace vstavače obecného (Orchis morio) a hlavinky horské (Traunsteinera globosa).

Zvířena - Soustavný průzkum dosud nebyl proveden. I zde však byly zjištěny typické luční druhy motýlů Bílých Karpat, tedy modrásek nejmenší (Cupido minimus), soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineolus) a bělásek hrachorový (Leptidea sinapis). Nedaleko přírodní památky byl zjištěn
vzácný čmelák klamavý (Bombus confusus) a dále velice vzácná samotářská včela Megachile ligniseca.

Využití - V minulosti bylo území využito jako obecní pastvina. Po
kolektivizaci se zde intenzivně páslo a hnojilo minerálními hnojivy,
lokalita byla též poškozena výstavbou lyžařského vleku. Od roku 1987 jsou
porosty pravidelně koseny. Celkový stav území se zlepšil a populace ohrožených druhů rostlin jsou početnější.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bilekarpaty.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 24.03.2003 v 12:25 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®