PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR

Přírodní památka Za lesem

Základní údaje: Fragment komplexu pastvin na Lesné s terénní mokřadní depresí 3,5 km JV od obce Horní němčí , k.ú. Horní němčí, V: 1,2200 ha, n.v.: 600 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.

Motiv ochrany: Jediná lokalita šafránu bělokvětého v CHKO Bílé karpaty.

Geologie, půdní poměry: Karpatský flyš s půdou hnědou, oglejenou, hlinitou až jílovitohlinitou.

Botanika: V minulosti květnatá louka s jedinou bělokarpatskou lokalitou hořce Kochova. Ještě před zajištěním ochrany byla lokalita zdevastována intenzivním hnojením a pastvou. Z významnějších druhů zůstal zachován pouze šafrán bělokvětý.

Zoologie: Ze vzácných druhů obojživelníků se v mokřadu vyskytuje čolek obecný, čolek horský a rosnička zelená.

Lesnictví: Bezlesí.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Kosit jednou ročně. Zákaz hnojení a pastvy. Na zachování šafránu bělokvětého bude realizován záchranný program.

Historie: Původně jednosečná louka. Od 70. let intenzivně hnojena jak min. hnojivy, tak různými kaly a kejdou, a intenzivně pasena. Tak byla zničena jediná lokalita hořce Kochova v ČR. Populace šafránu bělokvětého negativní zásahy přečkala, nicméně i ona má sestupnou tendenci: 1970 - 175 ks, 1980 - 86 ks, 1990 - 54 ks. V roce 1992 byla lokalita oplocena a pastva vyloučena.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 29.02.2004 v 21:53 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®