PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR

Přírodní památka Grun

Mečík střechovitý (21.6.2003)
Mečík střechovitý (21.6.2003)
Přírodní památka Grun

Základní údaje:
Pastvina na levém břehu potoka, který odvodňuje severní svahy Malého Lopeníka a vlévá se do potoku Hrubár, k. ú. Lopeník, V: 3,4562 ha, n. v.: 610 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1. 8. 1991.

Motiv ochrany:
Květnatá louka s ovocným sadem, výskyt ohrožených druhů rostlin.

Geologie, půdní poměry:
Karpatský flyš s půdou hnědou, jílovitohlinitou, hlubokou.

Botanika:
Vyskytuje se zde řada chráněných a vzácných druhů. Roste zde např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), hořeček žlutavý (Gentianella lutescens) a mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus).

Zoologie:
Z ornitofauny zaznamenán výskyt budníčka menšího (Phylloscopus collybita), budníčka většího (Phylloscopus trochilus), budníčka lesního (Phylloscopus sibilatrix), lindušky lesní (Anthus trivialis), ťuhýka obecného (Lanius collurio), pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), pěnice vlašské (Sylvia nisoria) a chřástala polního (Crex crex). Ze vzácných druhů hmyzu zde byl zaznamenán z motýlů ohniváček černočárný (Lycaena dispar) a kovolesklec Syngrapha modesta, z brouků např. chrobák ozbrojený (Odontaeus armiger).

Lesnictví:
Bezlesí. Prameniště je zarosteno náletem olše lepkavé.

Management, ohrožení, návrhy opatření:
Území je pravidelně koseno a přepásáno hovězím dobytkem.

Literatura:
Rezervační kniha. Dep. ZO ČSOP "Uherskohradišťsko”, Správa CHKO Bílé Karpaty.
Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. & Jongepierová, I. (1992): Monografie "Bílé Biele Karpaty". Bratislava.

Mackovčin, P., Jatiová, M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Šnajdara, P.: Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994-1996, Luhačovice.

Šnajdara, P., Hrabec, J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. 3. upravené a rozšířené vydání.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 09:38 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®