PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
Království perníku

Jízda králů ve Vlčnově [ Lidové tradice ]

Živé a udržované tradice místního folklóru Vlčnovské slavnosti s jízdou králů, pořádané o poslední květnové neděli, patří pro svoji krásu k nejnavštěvovanějším akcím svého druhu v České republice a mají nadregionální význam.
Ještě v minulém století je možno jízdu králů doložit téměř z celé Moravy. Dnes zůstala zachována v původním provedení zvyku pouze v jedné obci, slováckém Vlčnově, a je zde vykonávána s každoroční pravidelností a v takřka nezměněné podobě. Na opentlených koních objíždějí chlapci, odvedenci vesnici a vyvolávají prastaré verše na oslavu svého krále i jako žádost k jeho obdarování. Králem je chlapec 10-12letý, který jede ve starodávném ženském kroji střežen dvěma pobočníky s tasenými šavlemi. Vlčnovská tradice zkrášlila jízdu králů spanilostí zdejšího kroje, bohatou výzdobou královského průvodu i lidovou poezií, zaznívající v podobě vyvolávek jezdců.
www.ksk.vlcnov.cz
www.jizdakralu.vlcnov.cz

Historie jízdy králů
Počátky jízdy králů sahají tak hluboko do historie, že je paměť člověka krátká na to, aby okolnosti jejího vzniku zachovala. Člověk hledající vysvětlení se obrací k mýtům a pověstem. Několik je jich i o jízdě králů. Ta nejznámější je situována do Bílovic u Uherského Hradiště, do doby česko-uherské války, kterou spolu vedli český král Jiří z Poděbrad a jeho zeť, uherský král Matyáš Korvín.
Ten byl prý v bitvě, k níž došlo r. 1469 nedaleko tzv. "hrubého boru" na hlavu poražen a sotva spasil holý život. Aby nebyl poznán a zajat, převlekl se do ženského oděvu, tvář zahalil pentlemi a obklopen svou družinou vracel se pomezím na své sídlo v Trenčíně. Cestou pro něj družina vybírala, "ptala" obživu. Místo, kde se ona bitva konala, podnes připomíná malý pomníček.
V posledních 35 letech se prostý zvyk objížďky průvodu vesnicí rozrostl postupně o další programy: vystoupení folklórních souborů, koncerty dechových i cimbálových muzik, výstavy výtvarných děl, jarmark lidových výrobků, takže Vlčnov má návštěvníkům co nabídnout po celé tři dny.
Je až obdivuhodné, jak právě národopisné slavnosti s předváděním jízdy králů vzbuzují pozornost širokých vrstev obyvatel. Kolektivní vzrušení, které vyvolává pestrý průvod královské družiny jedoucí na koních, svědčí o silných sociálně psychologických a sociologických motivacích slavnosti. Moderní člověk, obklopený technikou, jako by tu nalézal dočasný únik před civilizací 20. století. Čím ho vlastně fascinuje jízda králů? Může to být prostředí vesnice, kde se slavnost koná. Mnoho lidí jistě lákají pestré kroje i celková atmosféra slavností. Pro někoho to může být touha seznámit se s folklórním bohatstvím, jiný chce využít slavností k setkání s příbuznými či přáteli. Motivací k návštěvě slavností může být více; společná snad je sama účast člověka na slavnosti, bezprostřední prožitek a osobní kontakt, poměrně vzácný ve zlatém věku technicky zprostředkované kultury. Jízda králů má dodnes nádech jakési tajemnosti, skrývající se v králi v dívčím kroji, se zahaleným obličejem a růží v ústech. I koně, zahalené někdy až v přebujelé papírové výzdobě dýchají na dnešního člověka jakousi exotičností. Tak asi ,prožívá jízdu králů cizí návštěvník. (Už v roce 1893 Čeněk Zíbrt po své návštěvě jízdy králů v okolí Uherského Hradiště nadšeně napsal: "Malebnost jízdy králů budí opravdu nezapomenutelný dojem i nevyhladitelnou vzpomínku na hlučnou, krásnou zábavu moravského lidu"; Zíbrt 1950: 352.) Pro domácí znamená slavnost jízdy králů snahu o zachování dobré kulturní tradice. Ale také mnoho práce a obětování času, i finančních prostředků. Zdařilá jízda králů je ctí a chloubou rodiny krále, i celé obce. Slavnosti s jízdou králů mají mnoho obdivovatelů. Mají však také své kritiky, jejichž ostrý pohled se upírá na estetické problémy i některé průvodní společenské jevy. Kdysi se rozléhalo svatodušní Hýlom, hýlom po mnoha našich vesnicích. Dnes už se pravidelněji koná tato slavnost jen v několika málo obcích na Slovácku a na Hané. Objevují se i snahy o její vzkříšení v dalších krajích.....

Kontakt: Klub sportu a kultury.
www: http://jizdakralu.vlcnov.cz
http://www.km.adam.cz/jizdakralu
http://www.ksk.vlcnov.cz

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Lidové tradice
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 26.03.2007 v 11:54 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®