PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR

Přírodní rezervace Drahy

PR Drahy - kvetoucí pětiprstka žežulník (15. 6. 2002)
PR Drahy - kvetoucí pětiprstka žežulník (15. 6. 2002)
Základní údaje: Velmi členité pastviny a louky 1 km JV od obce Horní Němčí, k.ú. Horní Němčí, V: 15,0797 ha, n.v.: 400-500 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.

Motiv ochrany: Ojedinělá ukázka druhotně vzniklého stanoviště s mělkou půdou a xerotermními společenstvy, místy odpovídajícími svým složením skalním stepím. Genofond unikátních druhů rostlin a živočichů. Řada druhů zde dosahuje hranice svého rozšíření.

Geologie, půdní poměry: Karpatský flyš, půda hnědá, místy oglejená, štěrkovitá, mělká. Velmi členitý povrch, na štěrkovitém podkladu vytvořeny strže.

Botanika: Velmi cenná botanická lokalita. Výskyt vstavače bledého, v. osmahlého, v. mužského, v. vojenského, v. nachového, tořiče včelonosného, pětiprstky žežulníku, pětiprstky hustokvěté, kosatce trávolistého a dvoubarevného, sasanky lesní (jediná lokalita na okrese Uherské Hradiště), koulenky prodloužené, hadího mordu nachového, prostřelence křížatého, hořečku brvitého, aj.

Zoologie: Ze vzácných druhů brouků je zajímavý výskyt střevlíka Carabus scabriusculus, majek Meloe rugosus, Meloe proscarabeus a krasce Anthaxia hungarica. Z motýlů zde byl nalezen např. otakárek ovocný, žluťásek barvoměnný, ohniváček černočárný, vřetenuška ligrusová, modrásek hořcový a černoskvrnný, bělopásek dvouřadý, píďalka Thera juniperata. Velmi hojná je zde kudlanka nábožná. Na jediném místě v regionu jihovýchodní Moravy zde byl zjištěn zavíječ Eurrhypis pollinacis. Z obratlovců je zajímavý výskyt ještěrky zelené, užovky hladké, ťuhýka šedého, chřástala polního a dudka chocholatého.

Lesnictví: Bezlesí. Lokalita je porostlá rozptýlenou zelení, tvořenou jalovci obecnými, borovicemi, keři hlohů a šípkové růže, na vlhčích místech olší. Ve spodní části je situován višňový sad.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Území je třeba pravidelně kosit. Údržbu pastvou skotu není příliš vhodná - varovným příkladem je stav sousední lokality Vinohrádky. Vzhledem k cennosti území zde není na místě šetření s finančními prostředky na minimální údržbu kosením. V současné době je území v péči ochranářského sdružení pod vedením pana S. Bobčíka z Horního Němčí.

Historie: Celé území sloužilo jako málo úživná pastvina pro kozy a zřejmě i jako shromaždiště obecního skotu. To přispělo k erozi půdy a vzniku terénních rýh a nerovností. Po úpadku soukromého zemědělství došlo k opuštění lokality a postupnému zarůstání hlohem, šípkem a borovicí lesní. V roce 1995 bylo území zbaveno většiny náletových dřevin a bylo obnoveno kosení.
PR Drahy
PR Drahy

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 30.03.2007 v 10:59 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®