PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR

Přírodní památka Hrnčárky

Pestrobarvec petrklíčový, PP Hrnčárky (22.5.2002)
Pestrobarvec petrklíčový, PP Hrnčárky (22.5.2002)
Základní údaje: Květnatá louka s bohatou rozptýlenou zelení a prameništěm 1 km od obce Strání, k.ú. Strání, V: 4,0458 ha, n. v.: 440-490 m.n.m., Z: Vyhláška č. 7 Správy CHKO Bílé Karpaty ze dne 9.1.1995

Motiv ochrany: Výskyt kriticky ohrožených druhů rostlin.

Geologie, půdní poměry: Karpatský flyš. Půda slabě oglejená, hlinitá až jílovitohlinitá, místy zamokřená s prameništi.

Botanika: Z kriticky ohrožených druhů rostlin zde nachází útočiště tořič čmelákovitý Holubyho tořič čmelákovitý (Ophrys holosericea subsp. holubyana), pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), hrachor panonský pravý (Lathyrus pannonicus subsp. pannonicus) a smetánka bahenní (Taraxacum palustris). Dále se zde vyskytuji ohrožené druhy jako je kruštík bahenní (Epipactis palustris), vstavač kukačka (Orchis morio), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata) a kozinec dánský (Astragalus danicus).

Zoologie: Z ornitofauny zaznamenán výskyt pěnice vlašské, pěnice černohlavé, pěnice pokřovní, budníčka menšího, lindušky lesní a ojediněle i chřástala polního (Crex crex). Z motýlů zjištěn ohniváček modrolemý a černočárný (Lycaena dispar), bourovec hlohový, pabourovec pampeliškový, kovolesklec Chrysaspidia chryson.

Lesnictví: Lokalita je bezlesí.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Polovina území je kosena. Bohužel o nejcennější část s mokřadem nemají vlastníci zájem a její kosení musí permanentně zajišťovat Správa CHKO BK. Přímo v lokalitě se nachází 3 chaty, jejichž provoz negativně ovlivňuje přilehlé plochy. Lokalita tořiče je ohrožena rekreační činností majitele nelegálně postavené chaty. Celé území negativně ovlivněno antropicky sousedním rekreačním střediskem.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 09:43 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®