PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR

Přírodní rezervace Hutě

Základní údaje: Území se nachází v severovýchodní části katastru obce Žítková na levém břehu Mandaského potoka, k.ú. Žítková, V: 12,2291 ha, n.v.: 450-540 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.
Motiv ochrany: Členité svažité území s bývalými pastvinami prostoupenými rozptýlenou zelení, mokřady, pramennými vývěry (pěnovcové luční prameniště) a lesíky. Výskyt ohrožených druhů živočichů a rostlin

Geologie, půdní poměry: Geologickým podkladem je karpatský flyš s půdou jílovitohlinitou až hlinitou.

Botanika: Společenstva rostlin tvoří pestrou mozaiku suchomilné, mokřadní a ekotonální vegetace. Z ohrožených druhů rostlin se zde vyskytuje např. vstavač kukačka, vstavač vojenský, prstnatec bezový a májový, pětiprstka žežulník pravá a horská, hlavinka horská, kruštík bahenní, hořeček žlutavý a brvitý. Jedná se o historickou lokalitu (moravská strana Včího vrchu - S. Staněk) pro Bílé Karpaty vyhynulých druhů orchidejí - vstavače štěničného a švihlíku krutiklasu, které by zde mohly být znovu nalezeny.

Zoologie: Z entomologického hlediska lokalita cenná výskytem perleťovce dvouřadého na SZ hranici rozšíření v Evropě, dále kovolesklec Chrysaspidia chryson, přástevník angreštový, ohniváček modrolesklý a černočárný.

Z významnějších druhů ptáků se zde vyskytuje datel černý, holub doupňák, holub hřivnáč, pěnice vlašská, pěnice černohlavá, pěnice pokřovní, budníček menší, pěvuška modrá, červenka obecná.

Na lokalitě je velmi bohatá a zachovalá fauna měkýšů, mimo jiné zde byl objeven nový druh slimáka pro Českou republiku, podkornatka Lehmannia nyctelia. Byla zde zjištěna také populace měkýše vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana). Jedná se o první nález v CHKO Bílé Karpaty a přítomnost tohoto druhu dokládá vysokou zachovalost tohoto území.

Lesnictví: Na lokalitě je několik menších lesíků tvořených bukem, dubem a habrem. Louky jsou porostlé rozptýlenou zelení s hlohy, růží šípkovou, osikami, břízami.

Management, ohrožení, návrhy opatření: V současné době je rezervace pod patronátem hnutí Brontosaurus ZČ Mařatice. Tato organizace zajišťuje formou brigádnických letních táborů kosení většiny ploch rezervace.

Historie: Původně využíváno především jako jednosečné louky a pastviny. Na části území byly extenzivní ovocné sady (především švestkové). Lesíky byly využívány občasnou výběrovou těžbou. Ve spodní části území byla drobná políčka. V době kolektivního hospodaření ZD Záhorovice byla horní část devastována intenzivní pastvou ovcí bez předchozí seče. Soukromníky zůstala kosena pouze malá část.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bilekarpaty.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 08:32 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®