PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR

Přírodní památka Chmelinec

PP Chmelinec
PP Chmelinec
Základní údaje: Lokalita se nachází v údolnici potoka Drietomica na severovýchodním okraji obce Vyškovec, k.ú. Vyškovec, V: 2,7616 ha, n.v.: 440 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.

Motiv ochrany: Mokřadní i mezofytní louky s výskytem ohrožených druhů rostlin.

Geologie, půdní poměry: Karpatský flyš s půdou hnědou, slabě oglejenou.

Botanika: Na mokřadech nacházíme hojně prstnatec májový, dále pak kruštík bahenní a mečík střechovitý. Na sušších místech území se vyskytuje prstnatec bezový, hlavinka horská, orlíček planý, zvonek klubkatý.

Zoologie: Podrobnější průzkum fauny zatím prováděn nebyl, z nahodilého pozorování jmenujme alespoň motýly ohniváčka modrolesklého a modráska očkovaného. Vyskytují se zde také význačné druhy hmyzu vázané na údolní mokřady, především vážky páskovec dvojzubý, šídlo pestré, vážka žlutavá a v. tmavá.

Lesnictví: Lokalita je bezlesí.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Mokřad je nutno kosit speciálními lehkými lištovými sekačkami.

Historie: Původně jednosečné louky s extenzivní pastvou. V současné době o většinu území nemají vlastníci zájem.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 09:46 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®