PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR

Přírodní památka Kaňoury

PP Kaňoury - pohled z louky pod vrchem Kaňúr (791 m)
PP Kaňoury - pohled z louky pod vrchem Kaňúr (791 m)
Základní údaje: Přírodní památku Kaňoury tvoří suchá, výslunná, svažitá stráň s četnými vlhčími terénními sníženinami na jižních úklonech kóty Vysočka (660 m), tvořící závěr doliny potoka Hrušovky. Nachází se 3 km východně od obce Nedašov na Valašskokloboucku v nadm. výšce 640 m, v CHKO Bílé Karpaty, na hranicích se Slovenskem. Katastrální území Nedašov. Výměra: 6,4724 ha.

Vyhlášení: r. 1982. Důvod vyhlášení: Cílem ochrany je uchování charakteru společenstev suchých luk a pastvin s teplomilnou vegetací, v tomto regionu ojedinělou.

Geologie, půdní poměry: Půda je zde mělká, místy vystupují matečné horniny až na povrch.

Botanika: Podstatnou část plochy chráněného území tvoří luční porosty, původně využívané jako extenzívní pastviny. Místy jsou porostlé keři hlohu (Crataegus sp.), svídy krvavé (Swida sanguinea), svídy jižní (Swida australis), růže šípkové (Rosa canina). Ojediněle se vyskytuje jalovec obecný (Juniperus communis), roztroušeně růže galská (Rosa gallica). Tato rozptýlená křovinná zeleň dává území charakteristický ráz, ovšem nadměrnou expanzi hlohu a šípku je třeba regulovat. Horní, severovýchodní okraj je lemován světlými, převážně dubovými lesíky. Z dřevin se dále ojediněle vyskytuje javor klen (Acer pseudoplatanus) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), na okrajích je místy hojný ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare).

Rozmanité podmínky vedly k vytvoření zajímavých, druhově bohatých a pestrých společenstev. Kromě obvyklých druhů suchých luk a pastvin, křovin, lesních lemů a světlých lesů se v území vyskytuje řada druhů teplomilných, které zde vystupují daleko na sever až do výšky přes 600 m. Četné zastoupení mají druhy karpatské, vzácné a ohrožené.

K nejvýznamnějším na lokalitě patří kosatec trávovitý (Iris graminea), který zde roste na jedné ze dvou dosud známých nalezišť v severní části Bílých Karpat a v celém okrese. Patří k silné ohroženým druhům květeny České republiky. Dalšími vzácnými a ohroženými druhy jsou bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), prostřelenec křížatý (Tretorhiza cruciata), trličník brvitý (Gentianopsis ciliata), orlíček obecný (Aguilegia vulgaris), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum), prvosenka jarní (Primula veris). Orchideovité rostliny zastupuje vstavač mužský (Orchis mascula), vstavač obecný (Orchis morio), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia). Z velkého množství ostatních rostlinných druhů za povšimnutí a zmínku stojí např. podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), pcháč panonský (Cirsium pannonicum), černohlávek dřípatý (Prunella laciniata), zběhovec lesní (Ajuga genevensis), jetel podhorní (Trifolium alpetre), jetel válcovitý (Trifolium rubens), jetelovec chlumní (Amoria montana), mařinka psí (Asperula cynanchica), bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), oman srstnatý (lnula hirta), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), řepíček trojlistý (Aremonia agrimonoides), kamejnice modronachová (Aegonychon purpurocaeruleum), lecha černá (Lathyrus niger), kručinka německá (Genista germanica), mochna bílá (Potentilla alba).

Hospodářské využívání, management: PP Kaňoury je jedním z největších, nejvýznamnějších a druhově nejbohatších chráněných území v severní části CHKO Bílé Karpaty. Připravune se rozšíření o květnaté louky a pastviny "Lásca” a "Javor”, s nimiž dohromady vytvoří PR Hrušova dolina.
PP Kaňoury (30.5.2001)
PP Kaňoury (30.5.2001)

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 11.03.2010 v 09:08 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®