PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR

Přírodní památka Uvezené

Dubohabřina s dominantním česnekem medvědím v podrostu - PP Uvezené (22.5.2002)
Dubohabřina s dominantním česnekem medvědím v podrostu - PP Uvezené (22.5.2002)
Základní údaje: Dubohabřina 2,5 km JV od obce Horní němčí, k.ú. Horní Němčí, V: 14,3900 ha, n.v.: 500-575 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.

Motiv ochrany: Lesní porost s typickou skladbou dřevin původních dubohabrových lesů nižších poloh Bílých Karpat. Hlavním důvodem ochrany je zachování bohaté směsi listnatých dřevin, které zároveň dokladují dřívější hospodaření v lesích pařezinovým způsobem. Lokalita je geologickou ukázkou vrstevných pramenů ve svážném území, které je typické pro flyšové horniny Bílých Karpat.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří karpatský flyš, půda je středně hluboká, kyprá, humózní, dobře zásobená vodou. Vyskytují se zde četné pramenné vývěry a sesuvy půdy. Reliéf terénu je velmi členitý.

Botanika: V bylinném patře se dominantně vyskytuje česnek medvědí a ostřice chlupatá, dále lilie zlatohlávek a okrotice dlouholistá.

Zoologie: Ornitofauna je zastoupena typickými druhy jako je kukačka obecná, strakapoud velký, sýkora koňadra, budníček menší, holub hřivnáč, strakapoud prostřední, strakapoud malý, žluna zelená, šoupálek dlouhoprstý a krátkoprstý, brhlík obecný, budníček lesní a větší, lejsek šedý, žluva hajní.

Lesnictví: Lesní porost je tvořen dvěma etážemi, vyskytuje se zde bohatá směs dřevin z dubu zimního, buku lesního, javoru klenu, habru obecného,topolu osiky, břízy bělokoré, javoru babyky a jasanu ztepilého. Bohatá směs původních druhů dřevin dokladuje vývojové stadium hospodaření v lesích pařezinovým způsobem, jehož výsledkem je z hlediska ochrany přírody velmi cenné splečenstvo.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Porost ponechán bez zásahů.

Historie: V minulosti se v porostech hospodařilo především výběrovým způsobem, neboť území je díky sesuvům a prameništím těžko přístupné.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 30.03.2007 v 11:02 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®