PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR

Přírodní památka Záhumenice

PP Záhumenice (15. 6. 2002)
PP Záhumenice (15. 6. 2002)
Základní údaje: Pastviny 2 km JV od obce Strání, k.ú. Strání, V: 11,0056 ha, n.v.: 500 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.

Motiv ochrany: Nejbohatší lokalita kriticky ohroženého druhu hrachoru panonského pravého, který se v okolí obce Strání vyskytuje na jediném místě v ČR.

Geologie, půdní poměry: Karpatský flyš. Půda slabě oglejená, hlinitá až jílovitohlinitá. Území protínají dva žleby,

Botanika: Jde o zbytek kdysi rozsáhlých lučních porostů, které byly částečně rozorány a částečně zalesněny. Lokalita je poznamenaná hnojením a intenzivní pastvou v minulosti. Přesto je stále nejbohatší lokalitou kriticky ohroženého druhu hrachoru panonského pravého (Lathyrus pannonicus subsp. pannonicus)ve Straňanské kotlině, který zde roste na jediném místě v ČR. Dále se zde vyskytují některé druhy ohrožených druhů rostlin jako pětiprstka žežulník, hlavinka horská, prstnatec májový, mečík střechovitý.

Zoologie: Ze zajímavých druhů motýlů zde kromě perleťovce kopřivového byl zjištěn i vzácný kovolesklec Chrysaspidia chryson. Ze vzácnějších druhů ptáků se zde vyskytuje bramborníček hnědý.

Lesnictví: Bezlesí. Žleby jsou zarosteny sukcesními stádii dřevin (olše, bříza, líska, dub, habr).

Management, ohrožení, návrhy opatření: I nadále je nutné dodržovat zákaz pastvy jakéhokoliv dobytka za současného pravidelného kosení lučních ploch. Území by si zasloužilo větší pozornost profesionální strážní služby.

Historie: Lokalita původně využívána jako jednosečné louky. V době užívání SST Strání byly louky přihnojovány a intenzivně paseny hovězím dobytkem, což způsobilo ústup vzácných druhů rostlin a celkovou degradaci lučních společenstev. Žleby zarostly sukcesními stádii dřevin. Část byla zalesněna smrkem. Po zákazu pastvy v roce 1994 kosené louky regenerují a jsou perspektivní pro zpětné šíření ohrožených druhů rostlin, především hrachoru panonského. V roce 1995-96 byly nejcennější plochy s lokalizací hrachorů panonských zbaveny náletu dřevin.

V roce 1997 došlo bohužel k vážnému poškození území porušením zákazu pastvy hovězího dobytka.V roce 1998 byla plocha celého území oplocena a obnoveno pravidelné kosení.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 09:29 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®