PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR

Přírodní památka Nové louky

Mírně členitá louka na severně orientovaném svahu pod lesem po pravé
straně silnice z Korytné do Strání asi 2,5 km jihojihovýchodně od Korytné.
Zbytek květnatých lučních společenstev s několika mokřady a sukcesními
stadii dřevin.

K.ú.: Korytná
Výměra: 12,95 ha
Nadm. výška:505 - 560 m
Vyhlášeno: 1982

Geologie - Bělokarpatská jednotka magurského flyše a její svodnické souvrství obsahuje vrstvy s převahou vápnitých, prachovitých jílovců (paleocén-spodní křída). Reliéf erozně-denudační, převládají mírné sklony svahu. Na deluviálních sedimentech se vyvinula kambizem pseudoglejová.

Květena - Převažujícím typem vegetace je luční porost svazu
Cirsio-Brachypodion pinnati s některými teplomilnými druhy. Roztroušeně se
zde vyskytuje např. prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), prstnatec
májový (Dactylorhiza majalis), hlavinka horská (Traunsteinera globosa),
vstavač mužský (Orchis mascula), pětiprstka žežulník (Gymnadenia
conopsea), kozinec dánský (Astragalus danicus), plamének přímý (Clematis
recta), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum), lilie zlatohlávek (Lilium martagon) a mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus). Součástí je i několik pramenišť a vysokostébelných lučních mokřadů vegetace svazu Calthion s pcháčem potočním (Cirsium rivulare), žluťuchou lesklou (Thalictrum lucidum) a mátou dlouholistou (Mentha longifolia).

Zvířena - Dosud byla studována pouze fauna motýlů. Zjištěny byly vzácné druhy, např. perleťovec kopřivový (Brenthis ino), žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone), a píďalky tmavoskvrnáč březový (Theria rupicapraria) a šedokřídlec zimolezový (Trichopteryx polycommata).

Využití - Plocha PP byla původně součástí rozsáhlých jednosečných luk,
okolí však bylo v 70. letech z větší části rozoráno. Ačkoli došlo k
částečné eutrofizaci a k ochuzení vegetace, zůstala zachována poměrně
pestrá druhová skladba. V území se nalézá několik vodních zdrojů s
ochrannými pásmy. Rezervace je nyní pravidelně kosena, pouze místa s
terénními nerovnostmi leží ladem.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bilekarpaty.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 08:33 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®