PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR

Přírodní památka Okrouhlá

Chráněné území leží na západně exponovaném svahu pod kótou Okrouhlá (655,9 m n. m.) asi l km východně od silnice Valašské Klobouky - Trenčín ve Vlárském průsmyku. Starý porost smíšeného lesa.
k.ú.: Sidonie
výměra: 11,81 ha
nadm. výška:620 - 655 m
vyhlášeno: 1991

Geologie - Bělokarpatská jednotka magurského flyše, ve svodnickém souvrství, mají převahu vápnité jílovce a slínovce (spodní paleocén až svrchní křída). Svahové sedimenty podmínily vývoj půdního typu kambizem typická, střední zrnitosti.

Květena - Ve stromovém patře převažuje buk lesní (Fagus sylvatica), dále zde roste dub zimní (Quercus petraea), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), lípa malolistá (Tilia cordata), jilm horský (Ulmus glabra) a třešeň ptačí (Cerasus avium). Na rozdíl od dřevinného patra je bylinný podrost poměrně chudý, k typickým druhům patří netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), svízel vonný (Galium odoratum), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), rozrazil horský (Veronica montana), vzácně i lilie zlatohlávek (Lilium martagon) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).

Zvířena - Podrobný zoologický průzkum nebyl dosud proveden. Z bezobratlých byly pozorovány zejména lesní druhy střevlíkovitých brouků, jako např. střevlík kožitý (Carabus coriaceus), s. hajní (Carabus nemoralis), s. vrásčitý (Carabus intricatus), s. Linnéův (Carabus linnei), s. zahradní (Carabus hortensis) a s. nosatý (Cychrus rostratus). Žijí zde i typické karpatské druhy, např. Carabus auronitens escheri, Pterostichus foveolatus a P. pilosus. K významným ptačím druhům zde patří strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) a holub doupňák (Columba oenas).
Lesnictví - Významná ukázka soustředěného výskytu více druhů dřevin s odlišnými ekologickými nároky. Lesní porost je asi 130 let starý. Je třeba začít s podporou přirozeného zmlazení budováním oplocenek.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 04.03.2010 v 10:50 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®