PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR

Městská památková rezervace Jihlava

id č:1982701 rok:1982 Obsah:7292/82
Název rozhodnutí: Výnos MK ČSR čj. 7.292/82-VI/1 ze dne 29.3.1982 o prohlášení historického jádra města Jihlavy za památkovou rezervaci.

Jedno z našich nejstarších horních měst bylo založeno u bohatých ložisek stříbrné rudy v polovině 13. století. Středověký rozkvět města dokládají četné církevní památky (např. kostel sv. Jakuba), ale i některé v jádře dochované měšťanské domy s gotickými klenbami a loubími a část mohutného gotického opevnění. Již v této době se začal budovat labyrint podzemních chodeb; dnes je tento druhý největší podzemní komplex u nás zpřístupněn veřejnosti. Ve 14. století nastal útlum těžby stříbra a začalo se rozvíjet soukenictví. Z období baroka vyniká nejvíce jezuitský kostel sv. Ignáce na rozlehlém obdélném náměstí. Jihlava je dnes přirozeným centrem regionu Horácko a nabízí četné příležitosti ke kulturnímu vyžití a k zábavě; např. zoo či pozoruhodnou divadelní scénu. V návaznosti na renesanční mistrovský zpěv (po vzoru jihoněmeckých měst pěstován v ČR pouze v Jihlavě) se zde vyvinula tradice hudebních slavností a festivalů.


Číslo rejstříku uz Název okresu Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ
19125 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava kostel sv. Jakuba nám. Jakubské M
32497 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava městské opevnění M
25047 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava sloup se sochou P. Marie nám. Jakubské M
15122 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava kašna Amfitrite nám. Míru M
41377 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava kašna Neptunova nám. Míru M
30621 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.22 rodinný dům Joštova 27 M
37478 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.23 rodinný dům Joštova 25 M
16067 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.25 měšťanský dům Joštova 21 M
23434 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.30 měšťanský dům Joštova 11 M
14470 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.31 měšťanský dům Joštova 9 M
16606 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.34 měšťanský dům Joštova 2 M
45491 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.45 klášter minoritský Obránců míru M
34786 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.46 měšťanský dům Brněnská 19 M
22897 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.47 měšťanský dům Brněnská 17 M
18865 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.49 měšťanský dům Brněnská 13 M
32386 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.52 měšťanský dům Lazebnická 5 M
36693 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.54 fara u kostela sv. Jakuba???? Lazebnická 1 M
17320 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.58 měšťanský dům Brněnská, nám. Míru 1 M
20839 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.59 měšťanský dům nám. Míru 19 M
14519 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.61 měšťanský dům Lazebnická 8 M
18794 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.63 měšťanský dům Brněnská 4 M
25375 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.64 měšťanský dům nám. Míru 17 M
17101 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.65 měšťanský dům nám. Míru 16 M
21776 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.67 měšťanský dům nám. Míru 15 M
16129 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.68 palác nám. Míru 14 M
38959 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.69 měšťanský dům nám. Míru 13 M
38083 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.75 měšťanský dům Farní 1 M
37894 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.80 mincovna U mincovny 2 M
37991 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.82 měšťanský dům U mincovny 6 M
37368 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.85 měšťanský dům U mincovny 9 M
19231 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.87 měšťanský dům U mincovny 5 M
23748 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.89 měšťanský dům nám. Míru, U mincovny 7 M
35848 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.90 měšťanský dům nám. Míru 6 M
35656 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.92 měšťanský dům nám. Míru 4 M
37771 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.96 měšťanský dům nám. Míru 2 M
16981 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.97 radnice nám. Míru 1 M
45334 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.99 měšťanský dům nám. Míru 67 M
26221 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.100 měšťanský dům nám. Míru 66 M
39960 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.109 střední škola - gymnasium jezuitské Hluboká 1 M
16995 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.110 klášter jezuitský nám. Míru 64 M
41137 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.111 klášter dominikánský Pionýrů 2 M
27364 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.120 měšťanský dům Pionýrů 6 M
41550 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.121 měšťanský dům Pionýrů 8 M
18950 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.603 měšťanský dům Brněnská 24 M
36788 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.604 měšťanský dům Brněnská 22 M
25928 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.607 měšťanský dům Brněnská 20 M
19071 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.608 rodinný dům Brněnská 18 M
20460 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.618 měšťanský dům Lazebnická 17 M
29981 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.619 měšťanský dům Lazebnická 19 M
26147 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.622 měšťanský dům Lazebnická 22 M
32334 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.626 měšťanský dům Brněnská 10 M
24580 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.629 měšťanský dům Brněnská 6 M
27575 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.635 měšťanský dům Úzká, Brněnská 1 M
37812 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.636 měšťanský dům nám. Míru 21 M
50713 / 7-8927 P Jihlava Jihlava Jihlava čp.637 měšťanský dům Čajkovského 38 M
26254 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.638 měšťanský dům nám. Míru 22 M
13830 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.639 měšťanský dům nám. Míru 23 M
46506 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.642 měšťanský dům nám. Míru 24 M
21458 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.643 měšťanský dům nám. Míru 24 M
20412 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.644 měšťanský dům nám. Míru 26 M
16627 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.648 měšťanský dům Malinovského 7 M
45272 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.650 měšťanský dům Čajkovského 45 M
23104 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.651 měšťanský dům Čajkovského 43 M
25442 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.653 měšťanský dům Čajkovského 39 M
27298 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.660 měšťanský dům Čajkovského 27 M
35618 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.661 měšťanský dům Čajkovského 25 M
44837 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.663 měšťanský dům Čajkovského 21 M
15257 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.664 měšťanský dům Čajkovského 19 M
20826 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.671 měšťanský dům Malinovského 13 M
19637 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1000 měšťanský dům Čajkovského 53 M
38781 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1008 měšťanský dům Čajkovského 69 M
36883 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1009 měšťanský dům Čajkovského 71 M
14353 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1010 měšťanský dům Čajkovského 73 M
30444 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1011 měšťanský dům Čajkovského 75 M
29334 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1012 měšťanský dům Čajkovského 77 M
47103 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1035 měšťanský dům Obránců míru 33 M
37386 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1036 měšťanský dům Obránců míru 31 M
45471 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1043 měšťanský dům Kosmákova 33 M
28082 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1044 měšťanský dům Kosmákova 31 M
34631 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1049 měšťanský dům Čajkovského 89 M
21859 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1050 měšťanský dům Čajkovského 87 M
21020 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1051 měšťanský dům Čajkovského 85 M
14014 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1054 měšťanský dům Čajkovského 79 M
24088 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1060 měšťanský dům Smetanova, Čajkovského 10 M
32866 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1065 měšťanský dům Smetanova 6 M
46644 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1066 měšťanský dům Čajkovského 80 M
21189 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1067 měšťanský dům Kosmákova 19 M
28174 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1073 měšťanský dům Kosmákova 9 M
46742 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1079 měšťanský dům Čajkovského 60 M
25640 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1082 měšťanský dům Kosmákova 7 M
14929 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1083 měšťanský dům Malinovského 4 M
37750 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1085 měšťanský dům Čajkovského 52 M
34677 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1088 měšťanský dům Malinovského 6 M
17950 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1090 měšťanský dům Malinovského 2 M
34533 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1091 měšťanský dům nám. Míru 29 M
24289 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1093 měšťanský dům Kosmákova 1 M
29753 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1095 měšťanský dům nám. Míru, Kosmákova 2 M
45069 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1096 měšťanský dům nám. Míru 32 M
46044 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1097 měšťanský dům nám. Míru 33 M
35240 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1099 měšťanský dům nám. Miru 34 M
36668 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1100 měšťanský dům nám. Miru 35 M
29817 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1101 měšťanský dům nám. Miru 36 M
15604 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1102 měšťanský dům nám. Miru 37 M
19228 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1128 měšťanský dům Mrštíkova 22 M
15010 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1129 měšťanský dům Brožíkova 21 M
32354 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1131 měšťanský dům Mrštíkova 26 M
17415 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1132 měšťanský dům Mrštíkova 28 M
36686 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1136 měšťanský dům Brožíkova 23 M
20516 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1143 měšťanský dům Brožíkova 31 M
27646 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1153 měšťanský dům Minoritská 11 M
24589 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1154 měšťanský dům Minoritská 9 M
34199 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1158 měšťanský dům Minoritská 1 M
25782 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1160 měšťanský dům Obránců míru 25 M
36088 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1161 měšťanský dům Obránců míru 23 M
22251 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1162 měšťanský dům Mrštíkova 4 M
45894 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1164 měšťanský dům Mrštíkova 8 M
35979 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1165 měšťanský dům Mrštíkova 10 M
30850 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1166 měšťanský dům Mrštíkova 12 M
36880 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1167 měšťanský dům Mrštíkova 14 M
32381 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1172 měšťanský dům Mrštíkova 20 M
27580 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1182 měšťanský dům Obránců míru 9 M
34880 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1183 měšťanský dům Obránců míru 7 M
35431 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1188 měšťanský dům nám. Míru 45 M
22424 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1189 měšťanský dům nám. Míru 44 M
18688 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1190 měšťanský dům nám. Míru 43 M
39582 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1191 měšťanský dům nám. Míru 42 M
18507 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1192 měšťanský dům nám. Míru 41 M
21273 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1196 měšťanský dům nám. Masarykovo 40 M
19375 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1198 měšťanský dům Brožíkova 2 M
34918 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1205 měšťanský dům nám. Míru 47 M
25250 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1208 měšťanský dům Matky Boží, Palackého 8 M
14345 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1211 měšťanský dům nám. Míru 48 M
34306 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1216 měšťanský dům nám. Míru 50 M
24822 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1217 měšťanský dům nám. Míru 51 M
46171 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1219 měšťanský dům nám. Míru 52 M
24883 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1220 měšťanský dům nám. Míru 53 M
30271 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1224 měšťanský dům nám. Míru 55 M
35284 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1233 měšťanský dům Palackého 9 M
22412 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1234 měšťanský dům Palackého 7 M
32095 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1235 měšťanský dům Palackého 5 M
18792 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1236 měšťanský dům Palackého 3 M
45570 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1237 měšťanský dům Obránců míru 10 M
46021 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1238 měšťanský dům Obránců míru 12 M
22301 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1239 měšťanský dům Obránců míru 14 M
26345 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1242 měšťanský dům Obránců míru 20 M
37113 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1243 měšťanský dům Obránců míru 22 M
47060 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1244 měšťanský dům Obránců míru 24 M
31371 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1245 měšťanský dům Obránců míru 26 M
40742 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1246 měšťanský dům Obránců míru 28 M
34250 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1247 měšťanský dům Obránců míru 30 M
23247 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1255 měšťanský dům 9. května 15 M
45609 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1260 měšťanský dům 9. května 16 M
16979 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1266 měšťanský dům 9. května 22 M
23138 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1267 měšťanský dům 9. května 24 M
26769 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1272 měšťanský dům 9. května 34 M
14238 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1279 měšťanský dům Věžní 24 M
25958 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1280 měšťanský dům Věžní 26 M
15764 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1284 měšťanský dům Husova 33 M
13924 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1291 měšťanský dům Husova 21 M
21304 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1292 měšťanský dům Husova 19 M
38984 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1297 měšťanský dům Palackého 29 M
21111 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1302 měšťanský dům Palackého 24 M
45872 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1310 měšťanský dům Husova 11 M
20099 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1311 měšťanský dům Husova 9 M
23386 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1312 měšťanský dům Husova 7 M
45763 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1313 měšťanský dům Husova 5 M
15482 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1315 měšťanský dům 9. května 4 M
22064 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1317 měšťanský dům nám. Míru 57 M
24705 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1318 měšťanský dům nám. Míru 58 M
17476 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1320 měšťanský dům nám. Míru 60 M
25192 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1321 měšťanský dům Komenského, nám. Míru 1 M
23605 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1324 měšťanský dům Komenského 7 M
18731 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1325 měšťanský dům Komenského 9 M
31907 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1326 měšťanský dům Komenského 11 M
24056 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1332 měšťanský dům Komenského 12 M
29050 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1333 měšťanský dům Komenského 10 M
15505 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1334 měšťanský dům Komenského 8 M
16518 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1335 měšťanský dům Komenského 6 M
42102 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1339 měšťanský dům Pionýrů 3 M
41750 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1340 měšťanský dům Pionýrů 5 M
40857 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1349 měšťanský dům Komenského 18 M
15880 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1350 měšťanský dům Komenského 20 M
30262 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1351 měšťanský dům Pionýrů 17 M
29754 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1352 měšťanský dům Pionýrů 19 M
32516 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1607 měšťanský dům Divadelní 12 M
44855 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1610 měšťanský dům Komenského 31 M
28159 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1611 špitál Komenského 27 M
22565 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1614 měšťanský dům Komenského 23 M
28571 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1615 měšťanský dům Komenského 21 M
28120 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1616 měšťanský dům Komenského 19 M
17559 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1617 měšťanský dům Komenského 17 M
28084 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1619 měšťanský dům Husova 4 M
39023 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1621 měšťanský dům Husova 8 M
22559 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1622 měšťanský dům Husova 20 M
37832 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1623 měšťanský dům Husova 12 M
31335 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1625 měšťanský dům Husova 16 M
22698 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1626 měšťanský dům Husova 18 M
35156 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1629 měšťanský dům Škrétova 5 M
46393 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1630 měšťanský dům Škrétova 3 M
17992 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1633 měšťanský dům Husova, Palackého 24 M
36614 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1637 měšťanský dům Palackého 44 M
24500 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1639 měšťanský dům Palackého 47 M
21690 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1640 měšťanský dům Palackého 45 M
37020 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1648 měšťanský dům Husova 36 M
17119 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1652 měšťanský dům Husova 44 M
38099 / 7-4877 S Jihlava Jihlava Jihlava čp.1655 měšťanský dům Husova 50 M

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 21.04.2005 v 10:35 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®