PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
Království perníku

Krkonošský národní park [ Национальный парк ]

Poloha
Krkonošský národní park (KRNAP) se rozprostírá v severovýchodní části Čech při hranici s Polskem. Zahrnuje nejvyšší pohoří ČR včetně části předhůří. Jižní okraje území a nejznámější turistická střediska jsou součástí ochranného pásma národního parku. Z administrativního hlediska leží jeho větší část na území bývalých okresů Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. Území o rozloze 54.969 ha je orientováno ve směru od SZ k JV. Většina území národního parku spadá do geomorfologického celku Krkonoše (podcelky Krkonošské hřbety, Krkonošské rozsochy a Vrchlabská vrchovina), část ochranného pásma patří již do celku Krkonošské podhůří (s podcelky Železnobrodská vrchovina a Podkrkonošská pahorkatina). Oba horopisné celky náleží do Krkonošsko-jesenické (Sudetské) soustavy v rámci České vysočiny.


Rozloha
NP - 36 300 ha, ochranné pásmo - 18 600 ha.

Historie
První pokusy o ochranu krkonošské přírody se datují již od dob hraběte Harracha, který učinil srdcem budoucího národního parku lokalitu zvanou Strmá stráň, bohatou na vysokohorskou květenu. Národní park byl vyhlášen v roce 1963 a dnešní podobu získal nařízením vlády z roku 1991. Od roku 1992 je biosférickou rezervací UNESCO.

Historie utváření území:
Během postupujícího zalednění byla severská tundra několikrát zatlačena směrem k jihu a zároveň horská tundrová společenstva sestoupila do nižších poloh. Obě chladnomilmá seskupení se na některých místech potkávala a po oteplení se zachovala vysoko v horách či na jiných vhodných místech (např. rašeliništích), nebo ustoupila s tajícím ledovcem k severu. Tím lze vysvětlit poměrně vysoký podíl severských druhů organismů, resp. glaciálních reliktů v krkonošských rostlinných i živočišných společenstvech. Od ústupu posledního zalednění v Evropě uplynulo okolo 10 000 let a stejně dlouho byly některé organismy izolovány na krkonošských hřbetech. I za tuto relativně krátkou dobu se v některých, zejména rostlinných skupinách, vyvinuly poddruhy a druhy, které jsou krkonošskými endemity.

Příroda
Krkonošský národní park je vzorkem hornatiny, místy velehornatiny, na jehož podobě se vedle mohutného kerného zdvihu významným způsobem podílelo i několik fází pleistocénního zalednění. Vzhledem k lesům ohroženým silnými emisemi je KRNAP z mezinárodního hlediska zařazen do seznamu nejohroženějších národních parků světa. Národní park chrání vzácné druhy všech tříd živé přírody.

Přírodní zajímavosti
Anenské údoli, Boberská stráň, Černohorská rašelina, Herlíkovické štoly, Klínový potok, Labská soutěska, Mechové jezírko, Prameny Labe, Prameny Úpy, Rýchory, Slunečná stráň, V bažinkách. Bližší informace o těchto lokalitách vám poskytne Správa KRNAP.

Hlavní turistická centra
Přímo v ochranné zóně národního parku leží Harrachov, Vrchlabí, Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou a Rokytnice nad Jizerou. Ubytovat se lze také v poněkud vzdálenějším Trutnově a Turnově či v Jablonci nad Jizerou. Harrachov, Špindlerův Mlýn a Pec pod Sněžkou jsou proslulá turistická centra a v zimě především lyžařská střediska, ale veškerý turistický servis poskytují v průběhu celého roku.

Konkrétní vymezení KRNAP (včetně OP) lze popsat takto:
hranice s Polskem, Novosvětské sedlo, Hvězda, Jablonec nad Jizerou, Jizera po Arnoštov, Jizerka po Hrabačov, Vrchlabí, Rudník, Mladé Buky, Kalná Voda, Babí, Žacléř. Bezprostředně sousedí s Broumovskou vrchovinou na východě, Jizerskými horami na severozápadě, v Polsku s Kotlinou Jeleniogórskou a Rudawami Janowickiemi. Vymezení vlastního národního parku a jednotlivých ochranných zón je zřetelné z přiložené mapy. Krkonoše patří k hercynským pohořím vyvrásněným v prvohorách, před zhruba 600 milióny lety. Výrazně překračují horní (alpinskou) hranici lesa, která se zde pohybuje okolo 1250 m n. m. Vysokohorské rysy přírody krkonošských hřbetů a hřebenů podtrhuje a formuje drsné klima s velmi chladnými severními a severozápadními větry, nízkými teplotami vzduchu a vysokými úhrny atmosférických srážek.

Krkonošský národní park v číslech
 • založen 1963
 • celková výměra: 54.969 ha
 • nadmořská výška: 400 až 1602 (Sněžka) m n. m.
 • průměrná roční teplota: +6°C až 0°C
 • srážky: 800 až 1600 mm/rok, sníh 150 až 300 cm (leží až 180 dní v roce)
 • vegetační stupně:
 • submontánní (podhorský) - 480 - 800 m n. m. - listnaté a smíšené lesy
 • montánní (horský) - 800 - 1200 m n. m. - smrkové lesy, horské louky
 • subalpinský - 1200 - 1450 m n. m. - klečové porosty, rašeliniště, ledovcové kary
 • alpinský - 1450 - 1602 m n. m. - lišejníková, travnatá a kamenitá tundra
 • kvetoucí rostliny: přes 1300 druhů
 • obratlovci: 240 druhů (57 savců, 165 ptáků)
 • Turistické cesty: 800 km letních a zimních značených cest
 • počet lanovek: cca 14
 • počet vleků včetně přenosných: cca 400
 • udržované běžecké lyžařské tratě: cca v délce 500 km
 • KONTAKTNÍ ADRESA:

  Krkonošský národní park
  Dobrovského 3
  543 30 Vrchlabí
  Czechia (CZ)
  tel: (+420) 499 456 111

  UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

  UMÍSTĚNÍ

  DALŠÍ INFORMACE: http://www.krnap.cz

  AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 20.04.2005 v 11:13 hodin
  Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
  součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®