PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR

Moravská galerie v Brně - Místodržitelský palác

Expozice: Stálá expozice starého umění: Gotika - Baroko - 19. století. Pohled Medúsy.
Otvírací doba: celoročně
Zavřeno: pondělí, úterý
Vstupné: 80 Kč
Poplatky: 50 Kč (za fotografování v expozicích a výstavách)
Průvodce: ne
Jazyk (kromě češtiny): v angličtině, němčině a francouzštině
Popisky: ano
Jazyk popisků: Angličtina
Poslední návštěva: 30 min. před uzavřením
Čas prohlídky: 90 min
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
Umístění v obci, orientační bod: V centru města, u kostela sv. Tomáše.
Rok založení: 1961

Otevírací doba muzea
Středa, Pátek - Neděle 10.00 - 18.00
Čtvrtek 10.00 - 19.00
1. pátek v měsíci - vstup zdarma


Objekty Moravské galerie

Pražákův palác - Stálá expozice českého moderního a současného umění, proměnné aktuální výstavy, veřejná knihovna výtvarného knižního fondu.
Adresa: Husova 18, Brno; Bezbariérový vstup z Besední ulice č. 2.

Místodržitelský palác - Stálá expozice od gotiky 19. století a proměnné aktuální výstavy.
Adresa: Moravské náměstí 1a, Brno

Uměleckoprůmyslové muzeum - Stálá expozice užitého a uměleckého řemesla od středověku po současnost a proměnné aktuální výstavy.
Adresa: Husova 14, BrnoHistorie

Moravská galerie vznikla v roce 1961 sloučením obrazárny Moravského muzea s Moravským uměleckoprůmyslovým muzeem. Základy sbírkových fondů souvisí se založením Františkova (později Moravského) muzea v Brně v roce 1817 a Moravského uměleckoprůmyslového muzea v roce 1873, v jejichž rámci byly sbírky budovány.
V roce 1990 získala galerie Místodržitelský palác, původně augustiniánský klášter, postavený M. Grimmem v letech 1732-1750 a o dva roky později jej po náročných opravách zpřístupnila veřejnosti.

V letech 1990-1994 byla zrekonstruována budova Pražákova paláce (z let 1871 až 1874 podle návrhu Th. Hansena) pro potřeby sbírek volného umění, pro vedení ústavu a odbornou veřejnou knihovnu se sbírkou starých tisků a bibliofilií.
Po pražské Národní galerii představuje Moravská galerie druhé největší muzeum umění v České republice.

Sbírky

Základem sbírek obrazárny Moravské galerie se staly šlechtické, církevní i měšťanské dary tehdejšímu Františkovu muzeu.

Nejstarší exponáty rakouské, moravské, porýnské a jihoněmecké provincie, pocházející ze 14. a 15. století, jsou umístěny v barokní budově Místodržitelského paláce.

Podobně i malířství devatenáctého století , zastoupené sbírkou německou, rakouskou, českou a moravskou, má středoevropský charakter a ukazuje na kulturně exponované postavení Brna mezi Vídní a Prahou.

Sbírka českého moderního malířství a sochařství se začala utvářet od začátku 20. století. Koncem dvacátých a během třicátých let byla akvizicemi českých expresionistů a kubistů získána zásadní díla, která přestavují významnou součást dnešní stálé expozice vystavené v Hansenově stavbě Pražákova paláce. Vedle známých obrazů B. Kubišty, E. Filly, A. Procházky je v Brně kvalitně zastoupena tvorba J. Šímy, V. Makovského a B. Laciny.

Současné české malířství a sochařství representují díla F. Ronovského, K. Malicha, K. Nepraše, J. Načeradského, K. Gebauera a M. Rittsteina.

Sbírky uměleckoprůmyslového muzea jsou orientovány na obory historického uměleckého řemesla a současného užitého umění - sbírka skla, drahých a obecných kovů, textilu, nábytku. K nejstarším artefaktům náleží drobná kolekce antické keramiky a koptských tkanin, také např. etruská zrcátka, čínská keramika, japonské tsuby, islámské kachle a tepané nádoby.

Sbírka užité grafiky, která je zde též zastoupena představuje unikátní kolekci světového secesního plakátu - A. Mucha, K. Moser atd. Český umělecký a reklamní plakát representuje tvorba J. Preislera, A. Hofbauera, V. Špály, J. Zrzavého, L. Sutnara. Díky akvizicím z Bienále grafického designu se tato sbírka stala nejrozsáhlejší v České republice.

Fotografická sbírka byla založena v roce 1962 jako jedna z prvních v Evropě. Dnes zahrnuje asi 15 000 sbírkových předmětů, představujících celou historii fotografie. Nejcennější součástí jsou práce z období kolem roku 1900 (V. F. Bufka)a zejména avantgardní fotografie z období 1918-1948. Rozsáhlé autorské kolekce (J. Sudek, J. Funke a další) jsou stále doplňovány o současné autory.

Nejvýznamnější mezinárodní akcí, jež je pořádána v Moravské galerii každý sudý rok, je Mezinárodní bienále grafického designu, jehož pořadateli jsou Ministerstvo kultury ČR, Moravská galerie, Sdružení Bienále Brno, město Brno, Design Centrum ČR. Jedná se o soutěžní přehlídku, při níž mezinárodní porota vyhlašuje Velkou cenu, medaile v jednotlivých kategoriích a zvláštní ceny.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Moravská galerie v Brně - Místodržitelský palác
Moravské nám. 1a
602 20 Brno
Česko (CZ)
tel: (+420) 542 321 100
fax: (+420) 542 216 651

LOKALIZACE


Typ záznamu: Galerie
AKTUALIZACE: Kateřina Rutarová org. 56, 15.05.2003 v 10:05 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®