PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
Království perníku

MORAVÍN - svaz moravských vinařů [ Vinařství ]

MORAVÍN - svaz moravských vinařů

MORAVÍN - svaz moravských vinařů vyvíjí svou činnost především na Moravě a to již od roku 1965. Sdružuje téměř po 4 desetiletí několik stovek malých a středních vinařů a přátel vína. Po obnovení registrace 7.12.1990 pokračoval MORAVÍN v tradiční činnosti svazu pořádáním odborných zájezdů do vinařských oblastí u nás i za hranice. Obnovil také vydávání VINAŘSKÉHO OBZORU, každoročně zajišťoval školení vinohradníků a vinařů na Radějově a pořádal další odborné akce v souladu se statutem svazu. Po r.1996 postupně činnost organizačního výboru a tím i celého svazu ustrnula a vydávání Vinařského obzoru i organizace školení na Radějově přešla v roce 1997 na Českomoravskou vinohradnicko-vinařskou unii.

Nový organizační výbor MORAVÍNU v průběhu let 1998-2002 obnovil členskou základnu svazu a získal postupně důvěru členů svazu především oživením spolkové činnosti a nabídkou přitažlivého odborného programu pro malé a střední vinaře. Zajímavá spolková činnost přilákala do svazu nové členy z různých míst ČR, zlepšila se ekonomická situace a součinnost výboru se širokou členskou základnou, což vedlo ke zvýšení informovanosti v oblasti odborných poznatků, legislativních změn a novel zákonů. To vše se podařilo uskutečnit nejen organizací odborných seminářů a vinařských aktivů, ale také zasilatelskou službou nejdůležitějších informací v oboru cca 250 členům MORAVÍNU za roční příspěvek ve výši 300 Kč.

MORAVÍN informuje vinaře, mající přístup na internet, také na svých webových stránkách a to na adrese: www.wine.cz/moravin a www.czechwines.cz/moravin - zde lze kromě informací získat také členskou přihlášku

MORAVÍN má na konci roku 2002 celkem 355 platících členů a je největším sdružením vinařů-fyzických osob v České republice. Organizační výbor je 9-členný a je pracovním orgánem svazu. Členové výboru přenášejí informace do místa svého odborného působení a jsou podle svých možností pověřováni zajištěním a organizací odborných akcí. Hlavní činnost MORAVÍNU zajišťuje výkonný místopředseda v kanceláři svazu v areálu Národního vinařského centra na valtickém zámku. Kancelář je vybavena počítačovou technikou, telefonem se záznamníkem a faxem a výkonnou kopírkou. Úřední dny pro členy svazu a veřejnost jsou úterý a čtvrtek.

Výbor svazu bude organizovat odborné semináře a zájezdy, spolupracovat se Zahradnickou fakultou v Lednici a se Střední vinařskou školou ve Valticích, se Společností Valtické vinné trhy ve Valticích a s dalšími odbornými institucemi a vinařskými odborníky u nás i v zahraničí, kteří projeví o tuto spolupráci zájem. S Národním vinařským centrem umístěným v historických prostorách valtického zámku lze vhodnou koordinací odborné činnosti v profesionálně vybaveném prostředí prohloubit permanentní vzdělávání vinohradníků a vinařů, obchodníků s vínem i běžných konzumentů.

MORAVÍN nabízí poradenské služby malým a středním vinařům v oblasti výsadby vinic a poskytování dotací, pěstování a ošetřování révy vinné, při výrobě vína, vedení vinařské evidence, problémech s legislativou, řešení daňové problematiky a účetnictví vinařských firem i zprostředkování informací členům svazu z internetu a jiných masmedií nebo vinařských institucí a organizací v oboru. Pro výrobní, dodavatelské a obchodní firmy jsou v MORAVÍNU možnosti reklamy a propagace materiálů, výrobků a služeb směřujících k malým a středním vinařům. Pro začínající vinaře, ale i pro pokročilé, kteří se chtějí formou diskuse podělit o své zkušenosti ve vinařském a vinohradnickém oboru, se konají v měsících listopad, prosinec, leden, únor a březen každý druhý čtvrtek odpoledne diskusní semináře na praktická, předem ohlášená témata v přednáškovém sále Národního vinařského centra.

Vyzýváme všechny členy MORAVÍNU k úzké spolupráci s organizačním výborem svazu při naplňování stanoveného programu MORAVÍNU, k navržení dalších akcí prospěšných malým a středním vinařům a ke zvýšení osobních kontaktů pro rozvoj vinařského oboru na Moravě ještě před vstupem do Evropské Unie!

KONTAKTNÍ ADRESA:

MORAVÍN - svaz moravských vinařů
Ing. Jan Otáhal, CSc.
Zámek 1
691 42 VALTICE
Česko (CZ)
tel: (+420) 519 352 855
(+420) 606 100 434
fax: (+420) 519 352 855

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Wine.cz

Typ záznamu: Vinařství
AKTUALIZACE: uživatel č. 705 org. 56, 16.03.2004 v 11:25 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®