PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
Království perníku

Révovin Velké Bílovice [ Vinařský podnik či producent ]

Révovin Velké Bílovice

Velké Bílovice jsou typickou starou vinařskou obcí jižní Moravy. První záznamy o Bílovicích pocházejí ze 13.století. Pozdější zápisy jsou vždy spojovány se zemědělskou výrobou a vinařstvím zejména.

O dlouhé tradici vinařství svědčí i sepsání místních horenských práv(práv viniční hory) roku 1550. Bílovice byly po staletí nejbohatší obcí břeclavského panství a střediskem jeho vinařství. V době největšího rozkvětu měla obec více než 600 ha vinic. To bylo na přelomu 16. a 17.století ještě před vypuknutím třicetileté války.
Podle katastrálních záznamu z let 1840 - 1850 měly Velké Bílovice 2829 měřic vinic, což bylo v pobělohorské době na Moravě nevídané. Z těchto záznamů o oceňování vinic a produktů se dovídáme, že komise stanovila za bílovické víno cenu 3 zlaté 30 krejcarů za vědro, kdežto víno z okolí se prodávalo za 1 zlatý 12 krejcarů nebo 1 zlatý a 24 krejcarů.

Doba největšího rozmachu vinařství se kryje s pobytem novokřtěnců - habánů na Moravě. Novokřtěnství byl reformační proud mající své počátky ve 20.letech 16. století ve Švýcarsku. Svůj název novokřtěnci získali podle znaku, kterým se nejvíce odlišovali od katolické a jiných církví, tj. novým křtem dospělých osob při vstupu do náboženství. Jejich názory nebyly jednotné, proto se hnutí tříštilo. Žili poklidně v uzavřených komunitách v duchu zásad výrobního a spotřebního komunismu, bydleli ve společných domovech či dvorech.

Jižní Morava se koncem 16.století stala "zaslíbenou zemí" pro novokřtěnce. Sami se nazývali "Hutterovi bratři" podle svého představeného Jakoba Huttera. Říkalo se jim také "toufaři" (z německého taufen - křtít) a zde jsou nejčastěji nazýváni "habáni" (zkomolením německého Haus haben - mít dům).

Na jižní Moravu se dostali díky pozvání Linharta z Lichtenštejna nejprve na Mikulovské panství a později dále. Prosluli jako zruční řemeslníci a zemědělci. Vrchnost měla velký zájem o toto ekonomicky velmi schopné obyvatelstvo. Z mnoha řemesel, které znali, je nejznámější výroba keramiky. Tato keramika je známá z mnoha světových sbírek jako habánská fajáns. Je to keramika z bělavé hlíny s ciničitoolovnatou polevou a čtyřmi barvami tzv. vysokého ohně(byla vypalována při 1000°C). Kromě výroby tohoto atraktivního zboží byla rozvinuta i výroba v oboru kamnářství a hrnčířství.

Habáni byli vynikající vinařští odborníci. O tom svědčí i to, že vrchnost si je najímala na zakládání nových vinic a nechala je vinici pěstovat až do uvedení do plodnosti. Mnohé vinice Habáni sami vlastnili. Každý člen komunity měl své zaměstnání. Ve vinařství to byli kopáči vína, sklepníci, ale také vinopalníci. Byli výborní stavitelé. Roku 1545 staví v Bílovicích pro svou komunitu čítající 300-450 členů. Do dnešní doby se zachovalo na Moravě mnoho staveb z této boby, zejména sklepů. Jeden z největších habánských sklepů užívá k výrobě vína společnost RÉVOVIN. Dodnes "Habánský" sklep návštěvníky uchvátí atmosférou starých časů.

V historii zmiňovaná kvalita bílovického vína z Habánských sklepů je dána výbornou polohou viničních hor a kvalitními půdními podmínkami.
Tyto prvotřídní viniční tratě jsou na jihozápadních a jižních svazích z údolnice vystupujících jako první vyvýšeniny kopcovitého terénu Chřibů. Svahy jsou na podzim omývány teplými fénickými větry, urychlujícími zrání hroznů.


Společnost Révovin Velké Bílovice přichází na trh klidných vín s novou základní řadou velmi kvalitních odrůdových vín. Jde o jednu z nejširších nabídek na tuzemském trhu, která obsahuje devět odrůd značky Habánské sklepy: Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Frankovku, Svatovavřinecké, Ryzlink rýnský, Rulandské bílé, Muškát moravský, Tramín červený a Zweigeltrebe.

V nabídce značky Habánské sklepy upoutá pozornost velmi jemné a harmonicky pevné červené víno Zweigeltrebe, které je obzvláště vhodným nápojem na slavnostní tabuli. Víno má původ v Rakousku a bylo vyšlechtěno v roce 1922 křížením Svatovavřineckého a Frankovky. Výbornou pověst má také odrůda Tramín z Habánských sklepů. Jeho kořenitá a plná chuť si získává stále větší oblibu. V roce 1998 získal Tramín ročník 1997 zlatou medaili na Valtických vinných trzích.


Test MF DNES - Habánské sklepy opět mezi vítězi

V testu MF DNES se odrůdové víno Svatovavřinecké z Habánských sklepů umístilo na celkovém druhém místě mezi šestnácti hodnocenými vzorky. Hodnocení vín probíhalo podle Vedelova systému. Ten se používá především při mezinárodních vinařských soutěžích. Komisi tvořilo jedenáct hodnotitelů, kteří složili degustátorské zkoušky podle evropských norem. Předsedal jí profesor Fedor Malík z Bratislavy, vedoucí katedry biochemické technologie Chemicko-technologické fakulty Slovenské technické univerzity. Ochutnávalo se naslepo, hodnotící ani vedoucí komise neznali skladbu vzorků a nevěděli, které víno mají právě ve sklence. Bez zajímavosti rozhodně není, že z hodnocených vín bylo šest s označením přívlastková.


Svatovavřinecké z Habánských sklepů se stalo vítězem odrůdových vín jakostních v tomto testu. Porazilo i pět ze šesti přívlastkových, tedy predikátních vín. Dokázalo tak, že ve střední a vyšší cenové kategorii je jedním z nejlepších vín moravských a českých vinic.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bohsekt.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 03.05.2004 v 21:10 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®